{"nazwa":"Prezentacja Wielkopolskiej Izby Przemys\u0142owo-Handlowej","miniatura":"cont\/me_wiph\/_ico_wiph.jpg","opis":"klient: WIPH , agencja: DW Medial
prezentacja WIPH, flash","zdjecia":["cont\/me_wiph\/p01.jpg","cont\/me_wiph\/p02.jpg","cont\/me_wiph\/p03.jpg","cont\/me_wiph\/p04.jpg","cont\/me_wiph\/p05.jpg"]}